Sunday, 21 July 2019


Nama:
Muhamad bin Abdulllah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab Nama-nama lain :  Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-A’qib, Al-Mutawakkil. Nama-nama Gelaran :  • Abu Qasim, Al-Amin. Bangsa :  • Arab Quraisy Agama :  • Islam Tarikh Lahir :  • Hari Isnin • 12 Rabi’ul Awal Tahun Gajah ( Riwayat lain 9 Rabiu’l Awal ) • Bersamaan 20 April 571 Masihi. Bidan Nabi :  • Ummu Mas’ud. Tempat Lahir :  • Di Syua’ib Bani Hashim di Makkah. Bilangan Adik-beradik :  • Anak tunggal [ anak yatim ]. Nama Ibu :  • Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zahrah bin Kilab. Nama Ibu Susuan :  • Thuwaibah [ hamba Abu lahab ], Halimah bt. Abu Zuaib as-Sa’diah. Nama-nama Pengasuh :  • Aminah, Thuwaibah, Halimatun as-Sa’diyah, Barakah al-Habsyiyyah digelar Ummu Aiman, hamba perempuan bapa Rasulullah SAW. Nama-nama Isteri :  • Khadijah bt. Khuwailid, Saudah, A’isyah bt. Abu bakar, Hafsah bt. Umar, Zainab bt. Khuzaimah, Hindun bt. Abi Umaiyah, Zainab bt. Jahsyi, Juwairiah bt. Al-Haris, Ramlah bt. Abi Sufian, Sufiah bt. Huyi, Maimunah bt. Al-Haris. Nama-nama Anak : • Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah. Nama-nama Bapa Saudara :  • Hamzah, Al-Abbas, Abu Talib, Abu Lahab, Az-Zubir, Abdul Ka’bah, Al-Muqawim, Dhirar, Qusam, Al-Mughirah, Al-Ghaidak. Nama-nama Emak Saudara Sebelah Ibu Dan Bapa :  • Sufiah, A’tikah, Barrah, Urwa, Umaimah, Ummu Hakim Al-Baidha’. Bapa Saudara Dan Emak Saudara Yang Memeluk Islam :  • Hamzah, Al-A’bbas. • Sufiah, Urwa. Nama-nama Hamba Sahaya Perempuan :  • Mariah al-Qibtiah, Raihanah. Nama-nama Hamba Lelaki :  • Aslam, Abu Rafi’, Sauban, Abu Kabsyah Sulaim, Syurqan, Yasar Nubi. Nama Anak Angkat :  • Zaid bin Harithah bin Syarahil. Nama-nama Khadam :  • Anas bin Malik, Abdullah bin Mas’ud, ‘Uqbah bin ‘Amir, Asla’ bin Syarik, Bilal bin Rabah, Abu Zar al-Ghiffari. Setiausaha Nabi Sebagai Pencatat Al-Quran :  • Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubir, Amir, Amru Al-‘As, Zaib bin Thabit, Muawiyyah, Ubai bin Kaa’b, Abdullah bin Rawa. Setiausaha Sulit :  • Huzaifah b. Yaman. Sifat Fizikal :  • Badan tinggi sedang. • Rambut ikal mayang. • Muka bulat, putih kemerahan, mata hitam gelap. • Bulu dada nipis, keseluhan badan tidak berbulu. • Bulu mata panjang, suara kasar, gigi hadapan renggang. Sifat-sifat Yang Wajib Bagi Seorang :  • Siddiq [ benar ], Amanah [ jujur], Tabligh [ menyampaikan ], Fatanah [ bijkasana ]. Sifat-sifat Yang Mustahil: • Kazib [ dusta ], Khianah [ pecah amanah], Kitman [ menyembunyikan ], Baladah [ bodoh]. Sifat-sifat Yang Harus :  • Makan, minum, tidur, berkahwin, sakit, demam. Pendidikan :  • Al-Ummiy [ tidak pandai membaca dan menulis ]. Pekerjaan :  • Gembala Kambing. • Berniaga. Perlantikan Menjadi Nabi dan Rasul   • Umur 40 tahun di Gua Hira’. Guru Pertama :  • Malaikat Jibril ‘Alaihi Salam. Tugas Utama :  • Menyeru manusia menyembah Allah SWT. Jawatan Yang Diamanahkan : • Menjadi Nabi. • Menjadi Rasul kepada umat manusia dan jin . • Ketua Pemerintah kerajaan Islam di Madinah. Keistimewaan :  • Sebaik-baik makhluk yang dicipta. • Mempunyai mukjizat terbesar dan terutama Al-Qur’an. • Penghulu dan penutup segala Nabi dan Rasul [ Khatamun Nabiyyin ]. • Manusia pertama masuk Syurga. Gelaran Dari Kalangan Nabi :  • Ulul ‘Azmi أولوالعزم [ banyak menempuhi ujian berat daripada Allah ]. • صلى الله عليه وسلم Kenangan Manis : • Dibawa melancong dalam peristiwa Isra’ dan Mi’raj. Kenangan Pahit :  • Diusir oleh penduduk Ta’if. • Semasa peperangan Uhud. Pengalaman Pertama Menerima Wahyu • Turunnya al-Quran Ayat Iqra’ [1-5 ayat, di Gua Hira’] pada 12 Rabiu’l Awal. Pengalaman Yang Paling Menakutkan :  • Ketika melihat rupa asal Malaikat Jibril a.s. di ruang angkasa. Hijrah ke Madinah  • Umur 53 tahun ditemani Abu Bakar as-Siddiq, sampai Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal bersamaan 24 September 622M. Orang Yang Pertama Didakwah Dan Memeluk Islam :  • Lelaki Dewasa : Abu Bakar as-Siddiq. • Perempuan Dewasa : Khadijah [ isteri Nabi ]. • Kanak-kanak : Ali bin Abu Talib. • Hamba : Zaid bin Harithah. Sahabat-sahabat Kanan : • Abu bakar as-Siddiq. • Umar al-Khattab. • Uthman bin Affan. • Ali bin Abu Talib. Mertua Dan Menantu Dari Kalangan Sahabat :  • Abu Bakar dan Umar [ mertua ]. • Uthman dan Ali [ menantu ]. Berita Yang Mengembirakan :  • Keislaman Umar bin al-Khattab. Berita Yang Menyedihkan :  • Kematian Khadijah bt. Khuwailid [isteri Nabi]. • Abu Talib bin Abdul Mutalib [bapa saudara Nabi]. • Hamzah bin Abdul Mutalib [bapa saudara Nabi]. Peristiwa Yang Mengembirakan :  • Pembukaan Kota Mekah. Penglibatan Dalam Peperangan :  • Peperangan Badar , Uhud , Khandak , Khaibar , Al-Fath , Hunain , Tabuk. Nama Tempat Yang Pernah Dilawati :  • Syam , Baitul Maqdis [ Palestin ]. Catat Rekod Dunia :  • Pengembaraan yang jauh dari bumi ke langit sehingga ke Sidratul Muntaha bermula selepas waktu Isya’ hingga sebelum masuk waktu Subuh [ Isra’ & Mi’raj ]. Isteri Yang Paling Disayangi :  • ‘Aisyah [ ketika kesem

Saturday, 13 July 2019

Kasih mu Guru tetap dihati kami
Seorang Pilot pesawat di Turki menyedari seorang gurunya berada didalam pesawat... Berikut cara pilot menghargai gurunya ..
Nilai seorang guru......


dipetik dari . . . . . . . . .
https://www.facebook.com/VideoNetizens/videos/330018031238994/UzpfSTYxMDY2ODc3MTpWSzoyNjg2MTA1NTA0NzQxNDgy/?comment_id=2686746054677427&notif_id=1563005540960696&notif_t=group_highlights

Tuesday, 9 July 2019

NOTA ARAB

Alhamdulillah setelah 3 tahun pembikinan buku ini akhirnya tercetak jugak Dapatkan dipasaran buku NOTA ARAB DWIBAHASA insyallah boleh memberi manfaat kepada mereka yang baru nak berjinak2 dengan bahasa Al-Quran.


Tuesday, 2 July 2019


SMART SINGING LEARNING

Cara terbaik dan sangat berkesan dalam Pdp atau dulu dinamakan PnP.  Namun sekarang dinamakan PDPC dan sangat menerapkan kreativiti seorang guru agar lebih terkehadapan. Saya mengunakan kaedah nyanyian terutama dalam pengajaran B. Arab. Berikut adalah video yang saya sendiri buat.
Kaedah mengajar Tasrif Feel Madhie. . .
Disalah sebuah Sekolah Rendah Agama