Sunday, 4 March 2012

MARI MENGENAL TULISAN KHAT


"Seni adalah jiwa dan jiwa adalah seni. Jiwa yang tidak berseni dan seni yang tidak berjiwa adalah seni yang mati dan jiwa yang mati" – Amiera_ns. Ungkapan yang lebih ironis tentang memahami kesenian Islam ini menggambarkan betapa halusnya nilai seni yang terpancar pada setiap huruf seni khat.

Lakaran-lakaran seni dan tulisan diadun bahasa fikir sehingga menjadi untaian tali jiwa dalam memahami erti kehidupan sarwajagat, membangkitkan nafsu kecintaan sesama manusia juga kepada Maha Pencipta – konsep seni dalam silaturrahim Islam.

Kesenian unggul dalam Islam terpancar pada Ummul Kitab (al-Quran) yang diturunkan sebagai panduan dan pedoman untuk semua umat manusia. Naskhah lengkap panduan hidup umat Islam merupakan seni yang tidak dapat ditangkis oleh mana-mana kesenian kerana ketinggian nilai budi, saranan akhlak juga peraturan hidup manusia.

Dr Venetia Porter, Kurator Muzium British yang juga seorang pengkaji kesenian Islam menyatakan, tulisan merupakan antara elemen terpenting untuk menyampaikan sesuatu maksud sebagai gambaran pelbagai kejadian yang berlaku.

Sistem tulisan Arab – wadah yang mengungkap maknawi bahasa Al-Quran menjadi pengikat ukhwah dan penglahiran perasaan mengagungkan Maha Pencipta. Keistimewaan sistem tulisan Arab (jawi) ini penentu ciri kesenian Islam yang melampaui batasan dan sempadan.

Tulisan-tulisan Arab ini dizahirkan kepada bentuk yang seni oleh seniman Islam. Objek penglahirannya berlegar disekitar kosmos alam yang bersangkutan dengan keagungan Tuhan. Bertitik tolak dari inilah muncul kesenian seni kaligrafi Islam yang telah dimulai dari sejak Islam lahir ke muka bumi ini.

Seni kaligrafi Islam atau lebih sinonim dengan nama ´seni khat´ merupakan khazanah tertua di dunia yang masih dimiliki oleh umat Islam. Perkembangan Islam yang tersebar ke seluruh pelosok dunia, menyaksikan kaligrafi Islam teradaptasi dengan perubahan yang berlaku tanpa menghilangkan ciri dan nilai keIslamannya.

Penulisan Khat yang pertama di dunia dipercayai dihasilkan di Kufah, Iraq dalam kurun ke tujuh. Fakta yang tercatat daripada sumber bertulis – seorang sufi mendapat ilham menghasilkannya melalui mimpi. Tulisan-tulisan yang dihasilkan dinamakan Kufic (Kufi) iaitu tulisan yang tidak bercantum. Ia digunakan sehingga kurun ke-12.

Pada kurun ke 10 – seni kaligrafi Islam tersebar ke Parsi dengan gabungan-gabungan huruf yang lebih berseni. Tulisan kaligrafi Islam ini terdiri daripada beberapa jenis iaitu khat Kufi, Khat Nasakh, Khat Diwani, Khat Thuluth, Khat Riqa.

Tulisan kaligrafi dari jenis Nasakh dijadikan asas dalam mempelajari sistem tulisan Arab di negara berkenaan. Alam Melayu tidak terkecuali menyerap unsur Nasakh ini sebagai asas pembelajaran tulisan jawi, yang kemudiannya dipertingkatkan dengan sistem tulisan khat yang lain.

Khat Kufi dikatakan sebagai khat yang paling popular didunia. Ia digunakan sebagai tulisan dalam Al-Quran selama tiga kurun lamanya. Sistem khat Kufi yang tidak mengalami banyak perubahan semasa menjadi asas ia dikekalkan sebagai tulisan di dalam naskah al-Quran.

Pada kurun ke-16 dan 17 – seni khat pernah menjadi medium komunikasi terpenting dalam menyampaikan mesej diplomatik. Ia diperkenalkan oleh Housam Roumi semasa era Suleyman 1 di wilayah Turki. Kesenian tulisan khat jenis ini terserlah melalui tanda diakritik dengan tulisan yang menarik. Seni khat yang dikenali dengan nama Diwani ini berkembang seiring dengan variasinya iaitu Diwani al-Jali yang berbingkai.Antara seni khat yang masih lagi menjadi tumpuan para peminat seni warisan Islam hingga kini termasuklah khat Tuluth dan khat Riqa.

Pada awal perkembangan seni khat, sejenis pokok yang direncongkan hujungnya dan dicelup dengan cecair dakwat, ditulis pada kepingan kulit-kulit tamar, kulit kambing yang dikeringkan dan daun-daun papyrus yang dijadikan kertas. Namun begitu, alam Melayu menyaksikan penggunaan batang-batang pokok resam sebagai alatan utama untuk menulis khat. Batang resam yang ditiruskan pada bahagian hujungnya akan dicelupkan dengan dakwat sebelum tulisan khat dilakarkan pada kertas.
Seni Khat yang teradaptasi dengan dunia moden terus berkembang tetapi masih lagi bertapak pada seni yang asal iaitu dalam konteks keIslaman (mentauhidkan Allah dan lebih berupa nasihat). Kini, seni khat bukan sahaja terlakar pada kepingan kertas malahan menjadi hiasan bercorak islamik apabila ia ditulis pada kepingan cermin, diukir pada mimbar-mimbar masjid dan turrut dijadikan cenderamata untuk kenangan. Nafas baru dalam penghasilan seni khat ini secara tidak langsung meningkatkan martabat seni khat sebagai unsur seni yang cukup tinggi.

Nama-nama besar di alam Melayu dalam bidang seni khat seperti Profesor Mohd Bukhari Lubis dan Imad, sudah cukup membuktikan kesenian unggul Islam ini berkesinambungan selamanya. Usaha Pak Matlob yang giat meneruskan kesinambungan sistem tulisan jawi (asas dalam seni khat) sesuatu yang amat membanggakan. Seni khat tidak akan berkubur ditelan arus zaman dengan adanya insan-insan yang mewarisi bakat mempertahankan kesenian unggul Islam seperti mereka. Sesungguhnya seni kaligrafi Islam adalah lambang kesenian unggul tamadun Islam yang tiada tandingannya.
 

Sumber : Portal Ejawi

 GAYA MENULIS HURUF ALIF, BA, TA DAN SA (THA)
___________________________________________________________________________

dipetik dari http://hijrahmualim.blogspot.com/

فلاجرن خطKHAT NASAKH


Khat Nasakh berkembang daripada bentuk yang kaku kepada bentuk yang terkini sejak zaman Nabi Muhammad s.a.w. Khat ini telah sampaik kepada orang Arab Hijaz dan digunakan di jabatan-jabatan kerajaan dalam urusan surat-menyurat pada zaman permulaan Islam.
Semasa pemerintahan kerajaan Abbasiyah kurun ketiga dan keempat ahli sejarah menjelaskan khat ini bertambah baik bentuknya apabila khattat Ali bin Muqlah (tahun 272-328H) telah mencipta kaedah penulisan Khat Nasakh.
Pada zaman Atabikah (545H), khat nasakh telah diperbaiki sehingga dikenali sebagai Khat Nasakh Atabik. Digunakan untuk penulisan al-Quran pada zaman pertengahan Islam menggantikan Khat Kufi Klasik.
Jenis-Jenis Khat Nasakh:

i. Nasakh Klasik
Nasakh semenjak zaman pemerintahan Kerajaan Abasiyah. Kaedah penulisan ini ditulis oleh Ibn Muqlah, diperelokkan oleh orang Atabikah dan dijelmakan dalam bentuk ukiran dan hiasan oleh orang Turki.


ii. Nasakh Akhbar
Khat yang telah dikembangkan dari segi bentuknya yang jelas dan huruf yang tebal. Tulisan ini juga dinamakan tulisan ‘surat khabar’ kerana penggunaannya meluas dalam bidang akhbar.

Khat Nasakh Dalam Pertandingan
Khat Nasakh digunakan secara meluas dalam pendidikan dan sering menjadi pilihan untuk dipertandingkan di peringkat sekolah sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Dalam pertandingan ada beberapa perkara yang perlu diberi penekanan antaranya:

i. Memahami dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh penganjur.  Biasanya Khat Nasakh disempurnakan dengan baris bacaan kecuali dalam menulis jawi.
ii. Bentuk yang dipilih dan ruang yang disesuaikan. Tulisan itu disusun dengan keseimbangan dari segi bentuk, ruang dan keserasian perhiasan agar menjadi lebih menarik.
iii. Ragam hias hendaklah tidak terlalu besar hingga mengganggu tulisan asal. Contohnya tulisan Basmalah dan Sodaqallah, hendaklah ditulis dengan saiz yang kecil atau sederhana sahaja kerana fokus adalah kepada ayat yang ditentukan (Jainal Sakiban, 2000)


3. Kaedah Penulisan Khat Nasakh

i.        Huruf Tungggal


ii.       Kaedah Umum Khat Nasakh

a.      Huruf-huruf khat yang ditulis di atas garisan;

b.      Huruf-huruf yang ditulis di bawah garisan pula adalah seperti berikut:

c.     Kepala huruf-huruf  berongga  tertentu ditutup seperti huruf Ain dan Ghain yang berada di tengah dan dihujung  serta huruf Mim ekor ke bawah ketika di akhir perkataan. Contohnya ;

d.      Huruf-huruf menegak mestilah dicondongkan sedikit ke sebelah kiri seperti berikut;

e.      Keistimewaan khat ini ialah boleh diletaklah baris.

f.      Huruf-huruf berekor boleh di tarik memanjang mengikut kesesuaian contohnya :Huruf Nun, Sin, Syin, Fa, Sod, Dhod, Qaf dan Ya.

g.     Terdapat juga penulisan huruf-huruf yang ditebalkan  dan  dinipiskan.

h.      Huruf mim (م ), Ra( ر) dan Ha(ح ) mempunyai beberapa jenis bentuk.

i.        Semua huruf Khat Nasakh condong ke bawah pada bahagian kiri (akhir) setiap huruf.

j.     Huruf-huruf yang ditulis dalam satu kalimah yang bersambung boleh diangkat sedikit samada menajam ataupun sambungan yang lembut. Lihat contoh berikut:

Menajam Sambungan lembut:
Gigi-gigi huruf keluarga Ba yang berturutan antara 3 dan lebih hendaklah ditinggikan sedikit pada gigi pertama seperti di bawah:

Berikut merupakan kaedah penulisan nasakh bagi setiap huruf yang bersambung.


KHAT RIQAH

Sejenis khat yang direka cipta oleh orang Turki pada zaman kerajaan Uthmaniyah (850H). Tujuan khat ini dicipta ialah untuk menyeragamkan tulisan dalam semua urusan rasmi di kalangan kakitangan kerajaan. Menurut Kamus Bahasa Riqa’ah bermaksud cebisan kertas yang ditulis.

            Ciri tulisan ini ialah bentuk huruf yang kecil, lebih cepat dan mudah ditulis, jika dibandingkan dengan khat nasakh. Penggunaan khat ini dalam masyarakat kita tertumpu pada penulisan nota dan tulisan. Beberapa langkah telah diambil untuk menjadikan khat ini dapat dipelajari oleh murid-murid sekolah dan dapat digunakan dalam urusan harian seperti urusan surat menyurat, urusan perniagaan, iklan dan promosi barangan serta dijadikan tajuk-tajuk besar dalam akhbar.

Kaedah Penulisan Khat Riq’ah


        Huruf-Huruf Tunggal
         
Kaedah Umum
a.      Huruf Khat Riq'ah tidak boleh di Irsal kan ( di tarik panjang ).
b.      Khat Riq'ah tidak mempunyai baris dan hiasan.
c.      Jarak di antara huruf dengan huruf dan perkataan dengan
perkataan ialah satu titik tepat.
d.      Satu titik pada huruf-huruf dalam Riq'ah ialah bersamaan setengah titik tepat.
Bentuk titik:

 

e.      Semua huruf Khat Riq’ah ditulis di atas garisan kecuali huruf  Jim,Ha, Kha, Ain, Ghain dan  Mim.

f.        Manakala kepala huruf-huruf perlu ditutup ( tidak berrongga ).  Contohnya;

g.      Huruf-huruf menegak mestilah dicondongkan sedikit ke sebelah kiri seperti berikut;

h.      Huruf-hurufnya mestilah ditebalkan, ianya tidak seperti Khat Nasakh dan Farisi yang boleh dinipis dan ditebalkan huruf-hurunya.

i.        Gigi-gigi huruf yang berturutan hendaklah mengikut kaedah seperti berikut:

j.        Huruf-huruf menegak yang disambung sebelumnya perlu mempunyai sudut yang bersegi  seperti berikut;

iii.                Bentuk Huruf Bersambung

a.                 Huruf Ba, Ta Dan Tha Bersambung

b.                 Huruf Jim, Ha Dan Khat

c.                 Huruf Dal, Zal ,Ra, Zai  Dan Wau Bersambung

d.                 Huruf Sin Dan Syin Bersambung

e.                 Huruf Sod Dan Dhod Bersambung

f.                   Huruf Tho, Zho Dan Ya Bersambung

g.                 Huruf Ain, Ghain Dan Ha Bersambung

h.                 Huruf Fa Dan Qaf Bersambung

i.                   Huruf Kaf Bersambung

j.                   Huruf Mim Bersambung

k.                 Huruf Lam Alif Bersambung
 

KHAT THULUTH

 
Dinamakan Thuluth kerana huruf menegaknya ditulis dengan mata pen (qalam) yang ukuran lebarnya menyamai 1/3 (thuluth) mata pen. Ada pendapat mengatakan asalnya khat ini ditulis menebal dengan 24 helaian bulu kuda. Kemudian ketika jenis ini ditulis pula dengan menggunaka 2/3 menjadikan namanya Khat Thulutain ( 2/3), kemudian terakhir ditulis dengan menggunakan 1/3 daripada 24 helaian bulu kuda menjadikan namanya Thuluth(1/3) iaitu 8 helaian bulu kuda. Khat ini merupakan khat yang paling sukar dibandingkan dengan tulisan khat yang lain dari segi kaedah, ukuran, gaya memperelok atau kemampuan untuk menghasilkan tulisan yang tepat ukiran dan seninya. Digunakan dalam menghiasi bangunan ruang-ruang dinding dan kubah di masjid-masjid.


Antara jenis Khat Thuluth:

Khat Thumar

Khat al-Muhaqqaq


Khat Raihani


Khat al-Thuluthain


Khat Musalsal

Kaedah Penulisan Khat Thuluth

Kaedah Umum Khat Thuluth
Khat Thuluth memerlukan latihan yang banyak  dan berterusan bagi mendapatkan tulisan bentuk-bentuk huruf dengan tepat dan cantik. Selain itu, latihan ini juga adalah satu senaman untuk melembutkan pergerakan tangan semasa menulis.
Pada peringkat permulaan, penggemar Khat Thuluth perlu memperbanyakkan latihan dengan menulis huruf- huruf tunggal dari huruf alif hingga huruf ya pada setiap hari untuk membiasakan pergerakan tangan menulis huruf-huruf mengikut timbangannya yang sebenar.
Untuk mendapatkan hasil tulisan Khat Thuluth yang halus, menuntut kepada pembelajaran dengan guru yang muktabar.
Penulis yang mahu mengetahui rahsia Khat Thuluth hendaklah menulis Qasidah nun dan amsyak yang sering di tulis oleh penulis yang terkenal .
Huruf-huruf tunggal Khat Thuluth:
Merupakan khat yang paling cantik dilihat dan yang paling sukar untuk ditulis.  Berbeza dengan Khat Nasakh dengan kelembutannya dan besar ukuran hurufnya.  Kebanyakan huruf mempunyai beberapa bentuk seperti huruf ba , dal, ra,  a`in,  kaf,  mim,  nun, ha,  lam alif dan ya.  Oleh yang demikian, penulis boleh menulis  pelbagai bentuk huruf dalam penulisannya.
Huruf-huruf menegak mestilah dicondongkan sedikit ke sebelah kiri dan mempunyai  zuluf ( topi )  seperti alif di atas manakala bentuk huruf ha mempunyai tiga bentuk apabila bersambung dengan huruf  menegak, mendatar dan menurun.
 
Bentuk huruf bersambung
Huruf Ba Bersambung
Huruf Jin dan Ha' bersambung:
Huruf Sin Bersambung
Huruf Sod Bersambung
Huruf Tho Bersambung
Huruf Ain Bersambung
Huruf fa bersambung
Huruf Kaf Bersambung
Huruf Lam Bersambung
Huruf Mim Bersambung

Huruf Ha Bersambung

Bentuk Baris Dan Ragam Hiasan Khat Thuluth
Bentuk baris dan hiasan sangat penting dalam penulisan Khat Thuluth dan merupakan satu kemestian dalam penulisan Khat Thuluth. Ini kerana kedua-duanya akan menambahkan kecantikan dan keseimbangan Khat Thuluth. Kedua-duanya mesti ditulis dengan seimbang dan halus. Saiz baris dan hiasan satu pertiga mata pen dan ada juga sama dengan saiz huruf. Bentuk baris dan ragam Khat Thuluth terbahagi kepada dua jenis.

Bentuk  baris dan hiasan di atas huruf :
  Bentuk baris dan hiasan di bawah huruf:

2 comments:

  1. Saya telah menamakan ruangan belajar Khat adalah Kaedah Qalam. Merupakan ruangan untuk mempelajari khat secara asas sahaja. Ruangan yang dah hampir siap ialah ruangan QALAM THULUTH, manakala ruangan QALAM NASAKH akan terbit. .

    ReplyDelete
  2. Salam,

    Kini terdapat cara yang mudah menguruskan surat yang banyak dengan penggunaan Sistem Pengurusan Surat

    ReplyDelete